KISS/ KIDD

Onze therapeut: Dimitri de Vriend

Het doel van de therapie is met specifieke behandeltechnieken de mobiliteit van de wervelkolom en het bekken trachten te herstellen en zo voorwaarden scheppen voor de voor de zuigeling zo belangrijke functies van de motorische ontwikkeling. Niet alleen vlak na de geboorte, maar ook maanden (soms jaren) later blijkt deze manuele therapie (KISS/KIDD) een effectieve therapie te zijn.

Achtergrond van de KISS/KIDD therapeut
Een KISS/KIDD therapeut is een manueel therapeut die na zijn opleiding manuele therapie een specialisatie KISS/KIDD behandeling heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de oorzaken en behandelmogelijkheden voor zuigelingen en kinderen met klachten als gevolg van het niet goed bewegen van de wervelkolom en het bekken. Door zijn specialisatie is de KISS/KIDD therapeut uitstekend in staat om de klachten van uw kind te beoordelen en een behandelplan op te stellen. De technieken die worden gebruikt zijn hele zachte behandeltechnieken die de bewegingsmogelijkheid van uw zoon of dochter meteen doen toenemen en de klachten verminderen.

Symptomen bij de zuigeling Het gaat juist om die kindjes die met een rond hoofdje ter wereld komen, maar die al na enkele weken een schedelasymmetrie ontwikkelen, bijvoorbeeld als gevolg van een beperkte mogelijkheid om een andere houding aan te nemen (deze kindjes liggen vaak in dezelfde “voorkeurs” houding).
Wanneer tijdig behandeld word kan een redressiehelm voorkomen worden.
Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de houdings- en motoriekontwikkeling van de pasgeborene. In de eerste levensmaanden van de baby zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Is de baby een “huilbaby”, dan is dat vaak het gevolg van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het “KISS-syndroom”.

Symptomen van KISS
Overstrekte houding bij liggen en staan
Scheve afgeplatte schedel
Veel huilen
Vroeg willen staan (voor 7 maanden)
‘Billenschuiven’
Niet graag geknuffeld willen worden
Druk/onrustig
Matige spraakontwikkeling
Moeizame ontlasting
Huilen bij aan- en uitkleden
Moeilijk borstvoeding geven
Veel spugen
Buikslapen met opgetrokken knietjes
Slecht slapen

Symptomen van KIDD ( kinderen ouder dan 2 jaar)
L
eer problemen
Hoofdpijn
Slecht slapen
Verminderd concentratievermogen
Slecht evenwicht
Veel struikelen
Matige motoriek (houterig bewegen)
Onrustig, soms driftig gedrag