Fysiotherapie

Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is mensen helpen (behandelen) met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten. De klachten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van werkzaamheden of door ongevallen/ongelukken en soms ook als gevolg van spanning of veroudering van het lichaam. Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden. De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd worden.

De achtergrond van onze fysiotherapeuten
De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.

Wat doet een fysiotherapeut?
De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan. Dit doet de therapeut door het toepassen van mobilisaties, oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert de therapeut de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren, zodat normale houding en beweging weer mogelijk is. Ook is het mogelijk dat u leert, hoe u zo goed mogelijk met de eventueel resterende klachten/beperkingen om kunt gaan.

Voor welke klachten kunt u bij een fysiotherapeut terecht?
Klachten in of aan het houdings-en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed.

Daarbij kunt u denken aan:
– pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
– zwelling van gewrichten
– krachtsvermindering
– bewegingsbeperking
– stijfheid
– problemen met bewegen
– evenwichtsstoornissen
– ademhalingsproblemen
– vermoeidheidsverschijnselen of
– conditievermindering
– beperkingen door neurologische aandoeningen