Fysiotherapie bij COPD

Onze therapeuten: Willem de Koning en Yvonne Sijbers

Het doel van fysiotherapie bij COPD :
– Het verminderen van de kortademigheid
– Het verbeteren van de spierkracht
– Het verbeteren van de algehele conditie
– Ademhalingstherapie
– Het aanleren van het mobiliseren van sputum middels een juiste hoest of leeftechniek
– Het verbeteren van de bloedsomloop
– Het geven van adviezen om de angst voor bewegen te verminderen
– Het geven van adviezen over de aandoening, het beloop, de risicofactoren en leefstijl
– Het signaleren van gewichtsafname
– Het verbeteren van de kwaliteit van leven

Om te bepalen welke therapie bij u wenselijk is, is het van belang te weten of de problemen met name in de luchtwegen zitten of op basis van spierkrachtverlies aanwezig zijn.

De achtergrond van de fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met klachten als het gevolg van COPD
De fysiotherapeut heeft na zijn opleiding fysiotherapie, een cursus gevolgd voor het behandelen van cliënten met COPD. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de klachten die voorkomen bij COPD patiënten.
Omdat de behandeling van COPD een multidisciplinaire aanpak vergt, werkt de fysiotherapeut vanuit onze praktijk samen met de longartsen/longverpleegkundigen en diëtisten van het Catharina Ziekenhuis. Bij afwijkend beloop tijdens uw therapie, of als er vragen/ onzekerheden zijn, zullen wij, in overleg met u, contact opnemen met uw behandelend arts.

Wat is COPD?
COPD is een verzamelnaam van chronische obstructieve longaandoeningen en omvat de aandoeningen longemfyseem en chronische bronchitis. Het belangrijkste kenmerk is de continue aanwezigheid van luchtweg obstructie die verergert en onomkeerbaar is. De obstructie kan worden veroorzaakt door zwelling van het longslijmvlies (ophoping van slijm), elasticiteitsverlies van de long en longspasme.

Longemfyseem wordt veroorzaakt door destructie van longblaasjes waardoor verminderde gaswisseling (uitwisseling zuurstof en koolstofdioxide) optreedt.

Er is sprake van chronische bronchitis indien een chronische productieve hoest gedurende minimaal drie maanden in twee opvolgende jaren aanwezig is. Met name het hoesten met opgeven van slijm zijn hier het belangrijkste.