Buurtzorg

Over Buurtzorg +

Buurtzorg+ is een project waarin wijkverpleegkundigen en -verzorgenden nauw samenwerken met een fysio- en ergotherapeut die binnen hun team meewerken aan de zorg voor de cliënten van Buurtzorg.
Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook interventies op het gebied van valpreventie zijn voor deze groep van groot belang. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zo zelfredzaam en zo veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Fysiotherapie en ergotherapie worden daarom steeds vaker, sneller en beter betrokken bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.

Zij hebben de expertise in huis om een zinvolle en noodzakelijke bijdrage te leveren in de zorg voor thuiswonende ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die niet goed meer kan staan, of moeite heeft met zich te verplaatsen. De fysiotherapeut kan door functioneel te oefenen het staan of verplaatsen verbeteren zodat de patiënt bijvoorbeeld (nog) niet op bed gewassen hoeft te worden. De ergotherapeut onderzoekt alvast of een sta-op-stoel geïndiceerd is.

De therapeuten en wijkverpleegkundigen en –verzorgenden zien elkaar regelmatig en hebben via korte lijnen onderling contact en zo nodig overleg.

De kwaliteit van de zorg voor cliënten kan verbeteren door de inzet van een Buurtzorg+ team, met name omdat de zelfredzaamheid van de cliënt en de belastbaarheid van de mantelzorg(st)er door de therapeut(en) wordt verbeterd. Doordat de verpleegkundigen en verzorgenden de verantwoordelijkheid voor de cliëntenzorg met de therapeuten kunnen delen voelen ze zich daarin gesteund.