Fysiotherapie bij Ziekte van Parkinson

Het doel van een parkinsonNet fysiotherapeut is parkinsonpatiënten helpen (behandelen) met klachten als gevolg van de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

De achtergrond van onze parkinsonNet fysiotherapeuten.
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen (atypische parkinsonsonismen). De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

Wat doet een parkinsonNet fysiotherapeut?
De parkinsonNet fysiotherapeut probeert door middel van oefentherapie adviezen en/of begeleiding de klachten als gevolg van de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen) te verminderen. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners. Binnen het regionale netwerk van zorgverleners wordt onderling nauw samengewerkt door de verschillende zorgveleners. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.