Manuele Therapie

Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en weefsels
(spieren, bindweefsel, zenuwbanen en bloedvaten) en anderzijds het verbeteren van houding en bewegingen. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken.
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: gewrichten functioneren beter en het bewegen gaat gemakkelijker en je voelt een afname van pijn.

De achtergrond van de manueeltherapeut.
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld drie jaar (voorheen 4 jaar). Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de gewrichten, spieren en andere bindweefselstructuren. Door zijn/haar gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klacht te beoordelen. Zo kan hij/zij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

Wat doet een manueeltherapeut?
Een manueeltherapeut beïnvloedt de bewegingsvrijheid van gewrichten en de bindweefselstructuren rondom spieren/zenuwbanen en bloedvaten. Bij aandoeningen in het bewegingsapparaat kan het normale bewegen dermate verstoord worden dat er geen herstel kan optreden. Een voorbeeld van een herstelbelemmering is een blokkade in een van de gewrichten van armen, benen en in het bijzonder de wervelkolom.
Hiervoor gebruikt de manueeltherapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. Verder gebruikt de manueeltherapeut andere technieken om spieren en zenuwbanen en andere bindweefselstructuren te kunnen behandelen. Het behandelprogramma van de manueeltherapeut bestaat verder uit het geven van instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

Zowel voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Manuele Therapie (VMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dient men afgestudeerd te zijn aan één van de vijf erkende opleidingen, die allen voldoen aan het landelijke functie-opleidingsprofiel.

Voor welke klachten kunt u bij een manueel therapeut terecht?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van aandoeningen die door de manueeltherapeut kunnen worden behandeld.

  • Hoofd- en nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom;
  • Nek- en schouderklachten, al dan niet met uitstraling naar de armen;
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen;
  • Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn;
  • Duizeligheid, die opgewekt worden door het bewegen van de nek;
  • Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten;
  • Heupklachten;
  • Peesontstekingen (bijv. tennisarm enz.)
  • etc.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het vraaggesprek (anamnese) zal de manueeltherapeut met u bespreken of uw klachten door middel van manuele therapie gunstig te beïnvloeden zijn.

Wat kunt u verwachten als u zich bij een van onze manueeltherapeuten aanmeld.
Het vraaggesprek (anamnese)
Als u voor uw klacht bij een manueeltherapeut komt, zal er eerst een vraaggesprek (anamnese) plaatsvinden, waarin de manueel therapeut zal vragen naar het ontstaan van de klacht, hoe lang de klacht al bestaat, wanneer de klachten optreden, wat de klacht doet toe- of afnemen, etc. Dit is nodig om een inventarisatie van de klacht te kunnen maken. Vervolgens zal er een verder (functie)onderzoek plaatsvinden.

Het lichamelijk onderzoek
Dit lichamelijke onderzoek is gericht op de beoordeling van uw houding en beweging en van de gewrichten (en eventueel ook van de zenuwbanen). Hierbij zal de nadruk gelegd worden op houdingen en bewegingen die uw klacht doen toe- en afnemen. Zo wordt vastgesteld waar de bron van uw klacht ligt. (soms ligt deze op een andere plaats, dan waar de pijn gevoeld wordt)
Op grond van de verkregen gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan een fysio-/manueeltherapeutische diagnose gesteld worden. Samen met u wordt er besproken of uw klachten door middel van manuele therapie gunstig te beïnvloeden zijn. Als dat het geval is, dan wordt de verdere aanpak van de behandeling met u besproken.

De behandeling
De behandeling die volgt heeft tot doel de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging tijdens uw dagelijkse activiteiten te optimaliseren.
Tijdens de behandeling wordt er gebruik gemaakt van specifieke passief mobiliserende technieken in de gewrichten. Indien nodig word er in overleg met u een manipulatietechniek toegepast. Dit is een snelle beweging van de gewrichten, waarbij een knappend geluid gehoord kan worden. De meeste mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.
Een teveel aan beweging of ongecontroleerd bewegen wordt gestabiliseerd door middel van gerichte training.