Fysiotherapie bij COPD

Het doel van fysiotherapie bij COPD.
De fysiotherapeut zal met gegevens verkregen via de longarts en/of longverpleegkundige, middels een fysiotherapeutisch onderzoek een analyse maken van uw klachten. Wat is bij u de meest waarschijnlijke oorzaak van uw klachten.
Dan wordt er een behandelplan opgesteld gericht op het verminderen van de klachten als: kortademigheid, hoesten en toegenomen slijmproductie, chronische vermoeidheid, verslechterde algehele lichamelijke conditie en ongewenst gewichtsverlies.De achtergrond van de fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met klachten als het gevolg van COPD?
De fysiotherapeut, is een therapeut die na zijn opleiding fysiotherapie, een cursus heeft gevolgd voor het behandelen van cliënten met COPD. Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de klachten die voorkomen bij COPD patiënten.
Omdat de behandeling van COPD een multidisciplinaire aanpak vergt, werkt de fysiotherapeut vanuit onze praktijk samen met de longartsen/longverpleegkundigen en diëtisten van het Catharina Ziekenhuis. Bij afwijkend beloop tijdens uw therapie, of als er vragen/ onzekerheden zijn, zullen wij, in overleg met u, contact opnemen met uw behandelend arts.

Wat doet een een fysiotherapeut met een specialisatie op het gebeid van COPD?

Welke therapie is bij u wenselijk?
Belangrijk is te weten of de problemen met name in de luchtwegen zitten, of op basis van spierkrachtverlies aanwezig zijn. Verder is het belangrijk om te weten in hoeverre de gaswisseling verstoord is door in-efficiënte bloedsomloop.

Er zal een behandelplan gemaakt worden gericht op:

 • Het verminderen van de kortademigheid.
 • Het verbeteren van de spierkracht.
 • De algehele conditie verbeteren.
 • Ademhalingstherapie
 • Aan leren ophoesten van sputum middels juiste hoest of leeftechniek.
 • Het verbeteren van de bloedsomloop.
 • De therapeut zal u adviezen geven om de angst voor bewegen te verminderen.
 • De therapeut zal u adviseren over de aandoening, het beloop, de risicofactoren en leefstijl?
 • Gewichtsafname signaleren
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven.

Wat is COPD?
COPD is een verzamelnaam van chronische obstructieve longaandoeningen en omvat de aandoeningen longemfyseem en chronische bronchitis. Het belangrijkste kenmerk is de continue aanwezigheid van luchtweg constructie die verergert en onomkeerbaar is. De obstructie kan worden veroorzaakt door zwelling van het longslijmvlies / ophoping van slijm, elasticiteitsverlies van de long en longspasme.

Longemfyseem wordt veroorzaakt door destructie van longblaasjes waardoor verminderde gaswisseling (uitwisseling zuurstof en koolstofdioxide) optreedt.

Er is sprake van chronische bronchitis indien een chronische productieve hoest gedurende minimaal drie maanden in twee opvolgende jaren aanwezig is. Met name het hoesten en opgeven van slijm zijn hier het belangrijkste.

Klachten bij COPD zijn:

 • Kortademigheid
 • Hoesten en slijmproductie
 • Chronische vermoeidheid
 • Verslechterde algehele lichamelijke conditie
 • Ongewenst gewichtsverlies