Fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens

Het doel van fysiotherapie bij Claudicatio Intermittens (‘Etalage benen’) is het verbeteren van de pijnvrije en maximale loopafstand. De fysiotherapie zal middels looptraining trachten uw pijnvrije loopafstand en maximale loopafstand te vergroten.

De achtergrond van de fysiotherapeut gespecialiseerd in Claudicatio Intermittens

De therapeut, is een therapeut die na zijn opleiding fysiotherapie, een cursus heeft gevolgd voor het behandelen van cliënten met klachten van Claudicatio Intermittens. Daarmee heeft hij/zij extra kennis opgedaan van de oorzaken, klachten van Claudicatio Intermittens en de beste behandelmethoden die er momenteel voor deze klachten zijn.
Via het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben wij als praktijk deelgenomen aan een onderzoek op het effect van looptraining bij Claudicatio Intermittens. De gegevens zijn gebundeld en met deze gegevens wordt nu verder onderzoek gedaan. Voor dit onderzoek hebben wij als therapeuten extra cursussen gevolgd, en zo is er een blijvend samenwerkingsverband ontstaan tussen onze praktijk en de (vaat)chirurgen van het ziekenhuis.

Wat doet een een fysiotherapeut met een specialisatie op het gebeid van Claudicatio Intermittens?
De behandeling van Claudicatio Intermittens bestaat uit drie componenten;

  1. Fysiotherapie middels looptraining
  2. Medicatie
  3. Chirurgisch, dotteren of bypass operatie

Het is belangrijk om medicamenteuze en/of chirurgische behandeling te combineren met fysiotherapie.

Na een verwijzing van de specialist of huisarts voor looptraining zal de fysiotherapeut beginnen om uw uitgangssituatie in kaart te brengen. Door een loopband test of 6 minuten looptest zal uw beginsituatie worden vastgelegd. Wanneer treedt er pijn op en wanneer moet u door deze pijn echt stoppen? Ook zal de fysiotherapeut een gang analyse maken. Hierbij wordt gekeken naar een eventueel afwijkend looppatroon, minder krachtige afzet, verminderde afwikkeling van de voeten, onvolledig afgemaakte standfase.

Nu zal er met u een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal gericht zijn op:

  1. Verbeteren van de pijnvrije loopafstand
  2. Verbeteren van de maximale loopafstand
  3. Verbeteren van looppatroon
  4. Verminderen van bewegingsarmoede door functioneel trainen
  5. Adviseren en informeren over aandoening/beloop/risicofactoren en leefstijl
  6. Angst voor bewegen verminderen

Bewegen is leuk!!

Wat is Claudicatio Intermittens?
Claudicatio Intermittens, ook wel etalage benen of artherosclerose genoemd, is vaatlijden in de slagaders van uw benen. De diameter van uw vaten wordt minder op een plaats of traject. De klachten ontstaan bij inspanning en verdwijnen in rust. De klachten bestaan uit pijn, vermoeidheid en kramp in de benen en treden op bij eenzelfde hoeveelheid inspanning.
Claudicatio Intermittens wordt gecategoriseerd in de vierpuntsschaal van Fontaine. Mensen in categorie 2 (pijn bij inspanning a.g.v. ischaemie van de benen) of categorie 3 (Pijn in rust) komen in aanmerking voor fysiotherapie. Bij categorie 2 is de loopafstand vergroten het uitgangspunt, bij categorie 3 ligt de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van het lopen.

Risicofactoren die Claudicatio Intermittens beïnvloeden zijn roken, hoge bloeddruk, diabetes mellitus (suikerziekte); overgewicht, lichamelijke inactiviteit, leeftijd en erfelijke aanleg. Behalve leeftijd en erfelijke aanleg zijn alle andere risicofactoren positief beïnvloedbaar!