MS Zorg Nederland

Over MS Zorg Nederland
MS Zorg Nederland is een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. In dit netwerk participeren onder andere verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen.

Missie
Onze missie is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces. Om dit doel te bereiken vormt MS Zorg Nederland niet alleen netwerken van gespecialiseerde zorgverleners met optimale onderlinge samenwerking maar verzorgt zij ook scholingen en trainingen van zorgverleners, ontwikkelt zij richtlijnen voor verbetering van de organisatie van zorg en stimuleert zij zelfmanagement. Zorg verleend door MS Zorg Nederland gekwalificeerde zorgverleners kenmerkt zich door:

  • betrouwbare zorg en begeleiding dichtbij huis;
  • de juiste behandeling op het juiste moment;
  • hoge deskundigheid door de inzet van (lokale) MS-zorgverleners;
  • gemakkelijk contact leggen met zorgverleners;
  • streven naar snelle hulp, geen lange wachtlijsten;
  • vlotte verwijsprocedures;
  • veel aandacht voor preventie (het voorkomen van problemen);
  • van medische behandeling tot leren omgaan met een chronische ziekte;
  • goede samenwerking en afstemming tussen zorgverleners;
  • patiënten optimaal informeren bij het maken van keuzes.

Contact
Voor meer informatie of vragen over MS Zorg Nederland kunt u ons bereiken per email via info@mszorgnederland.nl of per telefoon op 040 – 40 20 887.
Of kijk op www.mszorgnederland.nl