Info Buurtzorg

Buurtzorg
In Oirschot en de Middelbeers is Buurtzorg een begrip geworden. Buurtzorg staat voor Zorgverlening waarbij we streven naar betere oplossingen voor de cliënt, duurzaam en effectief. Door de zorgverlening volledig door hoog opgeleide wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden in kleine autonome ‘Buurtzorgteams’ in te laten vullen wordt het oplossend vermogen en de professionaliteit van medewerkers ten volle benut. In Oirschot en Middelbeers is tevens gestart met Buurtzorg+.

Buurtzorg+
Buurtzorg+ is een project waarin wijkverpleegkundigen en –verzorgenden nauw samenwerken met een fysio– en ergotherapeut die binnen hun team meewerken aan de zorg voor de cliënten van Buurtzorg. Naast verpleegkundige zorg hebben thuiswonende patiënten steeds vaker functionele hulp nodig op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Ook interventies op het gebied van valpreventie zijn voor deze groep van groot belang. Verder zijn aanpassingen in de woonomgeving en ADL training vaker nodig om zo zelfredzaam en veilig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Fysiotherapie en ergotherapie zouden daarom steeds vaker, sneller en beter betrokken moeten worden bij de zorg voor thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten. De Buurtzorgtherapeuten kennen de wijkverpleegkundigen en –verzorgenden die betrokken zijn bij een gezamenlijke patiënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoonnummers korte onderlinge samenwerkingslijnen voor cliëntoverleg. De fysio– en ergotherapeuten hebben de expertise in huis om een zinvolle en noodzakelijke bijdrage te leveren in de zorg voor thuiswonende ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die niet goed meer kan staan, of moeite heeft met zich te verplaatsen. De fysiotherapeut kan door functioneel te oefenen het staan of verplaatsen verbeteren zodat de patiënt bijvoorbeeld (nog) niet op bed gewassen hoeft te worden. De ergotherapeut onderzoekt alvast of een sta–op–stoel geïndiceerd is. Van die therapeutische expertise kunnen wijkverpleegkundigen en –verzorgenden in de Buurtzorg+teams veel makkelijker en sneller gebruik maken.

Voordelen Buurtzorg+
Bij Buurtzorg wordt deze nauwe samenwerking met een gespecialiseerde fysio– en ergotherapeut uit de buurt door steeds meer teams ingevoerd. Op dit moment zijn er 37 Buurtzorg+ teams binnen Buurtzorg (stand mei 2010). In de Buurtzorg+ pilot die van nov. 2008 tot feb.2009 heeft gedraaid, hebben de deelnemende teams de toegevoegde waarde van nauwe samenwerking met de therapeuten heel positief ervaren. De teams benoemen een aantal belangrijke voordelen:

  • Door de korte lijnen met de therapeuten, de goede bereikbaarheid over en weer en het regelmatige cliënten overleg is er veel meer zorgafstemming mogelijk.
  • De teams weten nu beter wat de mogelijkheden van fysio– en ergotherapie voor hun cliënten zijn. Bijvoorbeeld reactivering, ademhalingstherapie, palliatieve zorg en bijzondere hulpmiddelen. De therapeuten zijn gericht op de reactivering van (inactieve of benauwde) cliënten en helpen bij het vinden van aanpassingen bij beperkingen. Ze bieden ondersteuning aan cliënt en mantelzorger in de uitvoering van hun taken.
  • De zorg rond de cliënt is nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er wordt aan een gemeenschappelijk doel gewerkt, adviezen worden door meerdere disciplines uitgedragen waardoor de cliënt eerder geneigd is ze op te volgen.
  • Door inzet van de therapeuten is er soms minder (zware) zorg nodig, cliënten kunnen weer meer zelfstandig doen.

De kwaliteit van de zorg voor cliënten kan verbeteren door de inzet van de Buurtzorgtherapeuten, met name omdat de zelfredzaamheid van de cliënt en de belastbaarheid van de mantelzorg(st)er door de therapeut(en) wordt verbeterd. Doordat de verpleegkundigen en verzorgenden de verantwoordelijkheid voor de cliënten zorg met de therapeuten kunnen delen voelen ze zich daarin gesteund.