Praktische informatie

Jan van Speyklaan 1 ( Hoofdlocatie )
5688 CM Oirschot

De Kemmer 1 ( LACO sportcentrum )
5688 GK Oirschot

Industrieweg 9c (Fitness Oirschot) 5688DP  Oirschot

Bernadettestraat 3
5588 KN Spoordonk

(0499) 57 25 42
06 49 35 33 14

Wij hebben als praktijk contracten afgesloten met alle verzekeraars. Daardoor zijn er vaste prijsafspraken per verzekeraar, die voor alle fysiotherapiepraktijken gelden. Door deze contracten kunnen we uw nota’s direct indienen bij de verzekeraar. In alle andere situaties krijgt u zelf een nota van ons. Wij voldoen dan ook aan alle kwaliteitseisen die de zorgverzekeraars van praktijken vragen.Verder is het voor iedere fysiotherapiepraktijk verplicht om een eigen tarievenlijst te hebben. Die kunt u bij ons in de praktijk vinden en staat hieronder ook vermeld. Per 1 januari 2004 is fysiotherapie uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Voor mensen met een chronische aandoening, die voorkomt op de chronische lijst voor fysiotherapie of een van de andere specialisaties geldt een uitgebreidere vergoedingsregeling. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis. Mocht u hierover vragen hebben kunnen wij dit via de computer ook altijd voor u nakijken. Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie en manuele therapie vergoed vanuit de basisverzekering (9x), en vervolgens vanuit de aanvullende verzekering. De therapeuten die in onze praktijk werkzaam zijn hebben de volgende specialisaties

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Manuele therapie voor kinderen (KISS/KIDD)
 • Ketenzorg voor Oedeemtherapie en Lymfdrainage
 • McKenzie/ MDT
 • Ketenzorg voor de behandeling van mensen met COPD
 • Ketenzorg voor de behandeling van mensen met Claudicatio Intermittens (etalage benen )
 • Ontspanningstherapie
 • Het behandelen van hoofdpijnklachten
 • Neurorevalidatie(CVA/ beroerte, M.S./ A.L.S….)
 • Ketenzorg voor de behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson/ ParkNet.
 • Visceraaltherapie
 • Werkgerelateerde klachten

Wat deze specialisaties voor u kunnen betekenen kunt u verder op onze website vinden bij de verheldering van de verschillende specialisaties en in de klachtenlijst.

Wij werken in onze praktijk altijd in een, één op één situatie en wij plannen een half uur voor u. Dit omdat we persoonlijke zorg en begeleiding zeer belangrijk vinden. Wij plannen onze werkzaamheden zo flexibel dat we geen wachtlijst hebben en u meteen van dienst kunnen zijn.

Onze openingtijden zijn als volgt; op maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 21.00 uur. Eventueel zijn andere tijden ook bespreekbaar.

Ook hebben wij enkele vragen aan u:

 • Kunt u uw verzekeringspas, identiteitsbewijs en eventueel uw verwijzing bij de eerste afspraak meenemen.
 • Kunt u uw verzekeringspolis nog eens even na kijken om te weten hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt van uw verzekering.
 • Kunt u vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken zorgen.
 • Wij vragen u om uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.

Afmeldingen 24 uur voor de geplande afspraak doorgeven, zodat wij een andere behandeling op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. Dit geldt ook voor huisbezoeken.