Praktische informatie

Jan van Speyklaan 1 ( Hoofdlocatie )
5688 CM Oirschot

De Kemmer 1 ( LACO sportcentrum )
5688 GK Oirschot

Industrieweg 9c ( Fitness Oirschot )
5688 DP Oirschot

(0499) 57 25 42
06 49 35 33 14

Vergoedingen en kosten
Wij hebben als praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Door deze contracten kunnen we uw nota’s direct indienen bij de betreffende zorgverzekeraar. In alle andere situaties krijgt u zelf een nota van ons.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie is opgenomen in uw polis. Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie en manuele therapie vergoed vanuit de basisverzekering (9x) en vervolgens vanuit de eventuele aanvullende verzekering.

Onze tarievenlijst kunt u bij ons in de praktijk vinden en hier onder het kopje Praktische info/tarievenlijst.

We plannen onze werkzaamheden zo flexibel dat we geen wachtlijst hebben en we u direct van dienst kunnen zijn.

Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Eventueel zijn andere tijden ook bespreekbaar.

Voor vragen en het maken of wijzigen van afspraken kunt u de praktijk het beste bereiken tijdens de ochtenduren van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Buiten deze tijden kan het zijn dat u geen gehoor krijgt omdat de therapeuten aan het behandelen zijn. Spreekt u dan een bericht in.

Voor uw eerste bezoek vragen wij u het volgende:
– kunt u uw verzekeringspas, identiteitsbewijs en eventueel uw verwijzing   meenemen
– kunt u uw verzekeringspolis nog eens even nakijken om te weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt van uw verzekering
– kunt u vanuit hygiënisch oogpunt steeds zelf voor een groot badlaken zorgen
– uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.

Afmeldingen 24 uur voor de geplande afspraak doorgeven, zodat wij een andere behandeling op de vrijgekomen plaats kunnen inplannen. Dit geldt ook voor huisbezoeken.